Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • BAŞVURU FORMU (MÜRACAAT DİLEKÇESİ)
  • KİMLİK FOTOKOPİSİ
  • ÖĞRENCİ DEVAM BELGESİ
  • SAĞLIK RAPORU
  • 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
  • ADLİ SİCİL VE NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN YUKARDAKİ EVRAKLARA EK OLARAK

  • ÖĞRENİM İZİN BELGESİ
  • PASAPORT FOTOKOPİSİ
  • YABANCI KİMLİK NUMARASI