ONLINE KAYIT
:

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.

:

Lütfen doğum yerinizi seçiniz.

:

Lütfen doğum tarihinizi yazınız. Ör: 24.01.1990

: Sınıf:

Lütfen fakültenizi ve bölümünüzü yazınız.
Ör: Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

:

Lütfen iletişim için E-posta adresinizi yazınız.

:

Lütfen iletişim için Telefon numaranızı yazınız.

:

Öğrenmek istediğiniz detayları yazabilirsiniz.

:
  • Başvuru formu (Yurt idaresinden verilecek)
  • Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
  • Devam edeceği öğrenim kurumundan alınacak belge
  • Beş adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren rapor (Hükümet, Belediye veya okul tabipliklerinden)
  • Yurt içi yönetmeliğine uyacağına dair belge. (Yurt idaresinden verilecektir. Reşit olmayan öğrencilerinkini velileri imzalayacaktır)
  • Savcılık belgesi
Yurdumuzun Özellikleri