KAYIT İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru formu (Yurt idaresinden verilecek)
  • Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
  • Devam edeceği öğrenim kurumundan alınacak belge
  • Beş adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren rapor (Hükümet, Belediye veya okul tabipliklerinden)
  • Yurt içi yönetmeliğine uyacağına dair belge. (Yurt idaresinden verilecektir. Reşit olmayan öğrencilerinkini velileri imzalayacaktır)
  • Savcılık belgesi
Yurdumuzun Özellikleri